Kies het pakket dat het beste bij uw behoefte past, met in de meest rechter kolom de eventuele extra opties.
  € 249 € 859 € 1 499 € 2 199VOOR
uw verhuis
       BIJ
administratie
       
TIJDENS
uw verhuis
       

NA
uw verhuis
       
OPTIONELE
DIENSTEN
       
woningadvies
preselectie woningen
huizenbezoek (1 dag)
assistentie huurcontract
woningadvies
preselectie woningen
huizenbezoek (1 dag)
assistentie huurcontract
staat van bevinding woning
activatie nutsdiensten, TV
assistentie verzekering
gemeente registratie uit
gemeente registratie in
beëindiging huur
assistentie bank/tax
mailing adreswijziging
mutapost
woningadvies
preselectie woningen
huizenbezoek (1 dag)
assistentie huurcontract
staat van bevinding woning
activatie nutsdiensten, TV
assistentie verzekering
gemeente registratie uit
gemeente registratie in
beëindiging huur
assistentie bank/tax
mailing adreswijziging
mutapost
gemeente registratie uit
gemeente registratie in
3 maanden helpdesk
coördinatie met bewakings
dienst en monitoring
3 maanden helpdesk
coördinatie met bewakings
dienst en monitoring
verhuisofferte management
verhuisofferte management
verhuisassistentie
verhuisschade assistentie
stockage diepvries
de-activatie nutsdiensten
staat van bevinding woning
vrijgave huurwaarborg
verhuisassistentie
verhuisschade assistentie
stockage diepvries
de-activatie nutsdiensten
staat van bevinding woning
vrijgave huurwaarborg
extra dag huizenbezoek
extra dag huizenbezoek
opmeten garniering
finale schoonmaak
verwijderen verhuisdozen
klusjesman/techniekers
mutapost verlenging
huishoudhulp
aankoop meubelen, garniering
extra dag huizenbezoek
opmeten garniering
finale schoonmaak
verwijderen verhuisdozen
klusjesman/techniekers
mutapost verlenging
huishoudhulp
aankoop meubelen, garniering

€ 249 » bespreking en opstellen van prioriteitenlijst en budgetwoning
         
» opzoekingen contacten met makelaars en verhuurders
         
» afspraken maken met verhuurders, bij voorkeur 2 halve dagen

AKTIE

€   59 » uitschrijven

€   59 » inschrijven

€   59 » nazicht huurcontractvoorwaarden en aangetekende opzegging
             verhuurder

€   59 » overdracht rekening ander kantoor, adreswijziging belastingen

€   59 » mailing adreswijziging, maximum 50 adressen + portkosten

€   59 » doorverwijzing post op lokaal postkantoor


€ 359 » opmeten verhuisvolume e.a., woninggegevens, controle toegang-
             en, parkeerverbod, ladderliften, vooraf bezorgen verhuisdozen,
             reservatie meubelopslag, etc...aanvraag verschillende offertes
         
» coördinatie verhuiswerkzaamheden + controle
         
» opvolging en afhandeling

€   59 » mobiele diepvries

€ 119 » opzeg, omzetting leegstand, bewijs van aanmelding

€ 319 » nazicht van staat van bevindingen bij verlaten van de woning

         » opvolging op vrijgave waarborg na eventuele herstellingen
€ 249 » eigen dienstverlening
€   49 » coördinatie met dienstverleners

€ 149 » afspraken maken met verhuurders

€ 119 » opmeten van alle kamers, voor vloerbedekking en ramen

€   59 » coördinatie schoonmaak door schoonmaakbedrijf

€   59 » coördinatie met verhuisfirma

€   59 » coördinatie met dienstverleners

€   59 » opvolging of verlenging van deze dienst indien gewenst

€   59 » assistentie bij het zoeken naar huishoudhulp, kinderoppas

€ 38/u» assistentie bij aankoop van meubelen, garniering (per/uur)
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
€   59 » nazicht huurcontract door een derde
€ 319 » opmaak van staat van bevinding en het maken van foto's
€ 119 » electro, gas, internet, telefoon, alarm
€   59 » opgave van woninggegevens, huurcontract aan verzekeraar
Land:
Woonplaats:
Verhuis naar:
E-mail:
Land:
Uw naam:
Woonplaats:
Telefoon:
Verhuisdatum:

Hoe mogen wij U contacteren?
Telefoon
E-mail
Opmerkingen:
Neem de tekst over:
Alle verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor intern gebruik. Alleen medewerkers van Erdo relocation hebben inzage in uw gegevens.
Click for new image
Copyright © 2010 Erdo-relocation, Napelsstraat 36, 2000 Antwerpen, België. T +32(0)3-233 06 11 / F +32(0)3-233 06 11 / GSM +32(0)477-496030 / info@erdo-relocation.be / BE 892.532.533